BÉC PHUN CÁNH ĐẬP CHỈNH GÓC

 
 

B-121 V

BÉC CHỈNH GÓC KIỂU TAIWAN REN NGOÀI 21

 • Màu sắc: đen – vàng
 • Bán kính: 7 – 12 m
 • Áp lực tưới: 0,8 – 1,7 bar
 • Lưu lượng nước: 0,5 – 1m3/h
 • Góc tưới tùy chỉnh
 • Cốt nhôm

B-121 X

BÉC CHỈNH GÓC KIỂU TAIWAN REN NGOÀI 21

 • Màu sắc: đen –  xanh
 • Bán kính: 7 – 12 m
 • Áp lực tưới: 0,8 – 1,7 bar
 • Lưu lượng nước: 0,5 – 1m3/h
 • Góc tưới tùy chỉnh
 • Cốt nhôm

B-121 ĐC

BÉC CHỈNH GÓC REN NGOÀI 21 ĐUÔI CÁ

 • Màu sắc: đen – xanh lá
 • Bán kính: 7 – 12 m
 • Áp lực tưới: 0,8 – 1,7 bar
 • Lưu lượng nước: 0,5 – 1m3/h
 • Góc tưới tùy chỉnh
 • Cốt nhôm

BB-904

BÉC CHỈNH GÓC REN NGOÀI 21

 • Màu sắc: đen – xanh dương
 • Bán kính: 7 – 12 m
 • Áp lực tưới: 0,8 – 1,7 bar
 • Lưu lượng nước: 0,5 – 1m3/h
 • Góc tưới tùy chỉnh
 • Cốt nhôm

B-121 C

BÉC CHỈNH GÓC KIỂU TAWAN REN NGOÀI 21

 • Màu sắc: đen – cam
 • Bán kính: 7 – 12 m
 • Áp lực tưới: 0,8 – 1,7 bar
 • Lưu lượng nước: 0,5 – 1m3/h
 • Góc tưới tùy chỉnh
 • Cốt nhựa

B-915-5

BÉC CHỈNH GÓC REN NGOÀI 21 ĐUÔI CÁ 

 • Màu sắc: đen – xanh lá
 • Bán kính: 7 – 12 m
 • Áp lực tưới: 0,8 – 1,7 bar
 • Lưu lượng nước: 0,5 – 1m3/h
 • Góc tưới tùy chỉnh
 • Cốt nhôm

B-914 A

BÉC CHỈNH GÓC CÁNH ĐẬP NHỎ REN NGOÀI 21 

 • Màu sắc: đen – vàng
 • Bán kính: 6,5 – 12 m
 • Áp lực tưới: 0,6 – 2,2 bar
 • Lưu lượng nước: 0,5 – 1m3/h
 • Góc tưới tùy chỉnh
 • Cốt nhôm

BB-914

BÉC CHỈNH GÓC CÁNH ĐẬP NHỎ REN NGOÀI 21

 • Màu sắc: đen – xanh dương
 • Bán kính: 6,5 – 12 m
 • Áp lực tưới: 0,6 – 2,2 bar
 • Lưu lượng nước: 0,5 – 1m3/h
 • Góc tưới tùy chỉnh
 • Cốt nhựa

BB-914 C

BÉC CHỈNH GÓC CÁNH ĐẬP NHỎ REN NGOÀI 21

 • Màu sắc: đen – cam
 • Bán kính: 6,5 – 12 m
 • Áp lực tưới: 0,6 – 2,2 bar
 • Lưu lượng nước: 0,5 – 1m3/h
 • Góc tưới tùy chỉnh
 • Cốt nhôm

BB-914-2

BÉC CHỈNH GÓC CÁNH ĐẬP NHỎ 2 TIA REN NGOÀI 21

(Có kèm họng phun đính kèm)

 • Màu sắc: đen – xanh lá
 • Bán kính: 8 – 11 m
 • Áp lực tưới: 1 – 2bar
 • Lưu lượng nước: 0,6 – 1,4m3/h
 • Góc tưới tùy chỉnh
 • Cốt nhựa

BB-914C-2

BÉC CHỈNH GÓC CÁNH ĐẬP NHỎ 2 TIA REN NGOÀI 21

 • Màu sắc: đen – xanh lá
 • Bán kính: 8 – 11 m
 • Áp lực tưới: 1 – 2bar
 • Lưu lượng nước: 0,6 – 1,4m3/h
 • Góc tưới tùy chỉnh
 • Cốt nhôm

BB-127

BÉC CHỈNH GÓC (1 HOẶC 2 TIA) REN NGOÀI 27

 • Màu sắc: đen – xanh dương
 • Bán kính: 6,5 – 14 m
 • Áp lực tưới: 0,6 – 2,2bar
 • Lưu lượng nước: 0,6 – 1,4m3/h
 • Góc tưới tùy chỉnh
 • Cốt nhôm

B-127 A

BÉC CHỈNH GÓC (1 HOẶC 2 TIA) REN NGOÀI 27

 • Màu sắc: đen – vàng
 • Bán kính: 6,5 – 14 m
 • Áp lực tưới: 0,6 – 2,2bar
 • Lưu lượng nước: 0,6 – 1,4m3/h
 • Góc tưới tùy chỉnh
 • Cốt nhôm