BÉC TƯỚI NHỎ

BB-360 Đ8-10

Bộ béc phun chỉnh 360o nối đuôi 8- ly

 • Bán kính tưới: 3 – 4.5 mÁp lực : 0.8 – 1.5 bar

 • Lưu lượng: 1-7 L/H

 • Góc tưới 0-360o

 

BB-902AF

Béc 2 tia ren ngoài 17-21 (AFIT)

Màu xanh lá

 • Bán kính tưới: 4.5- 6 m
 • Áp lực : 0.5-1.6 bar
 • Lưu lượng: 500-850 L/H
 • Góc tưới 360o
 • Họng phun 4.5 ly

BB-902

Béc 2 tia ren ngoài 17-21 (Taiwan)

Màu xanh lá

 • Bán kính tưới: 4.5- 6 m
 • Áp lực : 0.5-1.6 bar
 • Lưu lượng: 350-450 L/H
 • Góc tưới 360o
 • Họng phun 4 ly

BB-902 XD

Béc 2 tia ren ngoài 17-21

Màu xanh dương

 • Bán kính tưới: 4.5- 6 m
 • Áp lực : 0.5-1.6 bar
 • Lưu lượng: 500-850 L/H
 • Góc tưới 360o
 • Họng phun 4 ly

B-901 TW

Béc trục xoay inox ren ngoài 21

Màu vàng + xanh lá

 • Bán kính tưới: 4.5- 5.5 m
 • Áp lực : 0.5-1.6 bar
 • Lưu lượng: 300-450 L/H
 • Góc tưới 360o
 • Họng phun 3 ly

B-901

Béc trục xoay inox ren ngoài 21

Màu đen + xanh dương

 • Bán kính tưới: 4.5- 5.5 m
 • Áp lực : 0.5-1.6 bar
 • Lưu lượng: 350-450 L/H
 • Góc tưới 360o
 • Họng phun 3 ly

B-921 X

Béc thìa trục inox hình U ren ngoài 21

màu đen+xanh dương

 • Bán kính tưới: 4 – 5 m
 • Áp lực : 0.5-1.6 bar
 • Lưu lượng: 300-450 L/H
 • Góc tưới 360o
 • Họng phun 3 ly
     

BB-457 C

Béc 2 tia hình vuông ren ngoài 17-21

Màu cam

 • Họng phun 7.5 mm:
 • Bán kính tưới: 6-8 m
 • Áp lực : 0.5-1.6 bar
 • Lưu lượng: 1,5 – 2m3
 • Góc tưới 360o 

Họng phun 5.5 mm:

 • Bán kính tưới: 5-6 m
 • Áp lực : 0.5-1.6 bar
 • Lưu lượng: 1, – 1.3m3
 • Góc tưới 360o 

Họng phun 4.5 mm:

 • Bán kính tưới: 4-5.5 m
 • Áp lực : 0.5-1.6 bar
 • Lưu lượng: 700 – 860m3/H
 • Góc tưới 360o 

BB-457 

Béc 2 tia hình vuông ren ngoài 17-21

Màu đen

 • Họng phun 7.5 mm:
 • Bán kính tưới: 6-8 m
 • Áp lực : 0.5-1.6 bar
 • Lưu lượng: 1,5 – 2m3
 • Góc tưới 360o 

Họng phun 5.5 mm:

 • Bán kính tưới: 5-6 m
 • Áp lực : 0.5-1.6 bar
 • Lưu lượng: 1, – 1.3m3
 • Góc tưới 360o 

Họng phun 4.5 mm:

 • Bán kính tưới: 4-5.5 m
 • Áp lực : 0.5-1.6 bar
 • Lưu lượng: 700 – 860m3/H
 • Góc tưới 360o 

 

BB-9011 Thái

Béc 2 tia hình vuông kiểu Thái LAn ren ngòai 17-21

Màu xanh lá

 • Họng phun 6 mm:
 • Bán kính tưới: 6-8 m
 • Áp lực : 0.5-1.6 bar
 • Lưu lượng: 1.3 – 1.6m3/H
 • Góc tưới 360o 

Họng phun 5 mm:

 • Bán kính tưới: 4.5-6 m
 • Áp lực : 0.5-1.6 bar
 • Lưu lượng: 1.2 – 1.5m3/H
 • Góc tưới 360o

BB-9011TRThái

Béc 2 tia hình vuông kiểu Thái Lan ren trong 21-27

Màu xanh lá

 • Họng phun 6 mm:
 • Bán kính tưới: 6-8 m
 • Áp lực : 0.5-1.6 bar
 • Lưu lượng: 1.3 – 1.6m3/H
 • Góc tưới 360o 

Họng phun 5 mm:

 • Bán kính tưới: 4.5-6 m
 • Áp lực : 0.5-1.6 bar
 • Lưu lượng: 1.2 – 1.5m3/H
 • Góc tưới 360o

BB-9011

Béc 2 tia hình vuông  ren ngoài 17-21

Màu đen

 • Họng phun 6 mm:
 • Bán kính tưới: 6-8 m
 • Áp lực : 0.5-1.6 bar
 • Lưu lượng: 1.3 – 1.6m3/H
 • Góc tưới 360o 

Họng phun 5 mm:

 • Bán kính tưới: 4.5-6 m
 • Áp lực : 0.5-1.6 bar
 • Lưu lượng: 1.2 – 1.5m3/H
 • Góc tưới 360o

BB-9011TR

Béc 2 tia hình vuông kiểu ren trong 21-27

Màu đen

 • Họng phun 6 mm:
 • Bán kính tưới: 6-8 m
 • Áp lực : 0.5-1.6 bar
 • Lưu lượng: 1.3 – 1.6m3/H
 • Góc tưới 360o 

Họng phun 5 mm:

 • Bán kính tưới: 4.5-6 m
 • Áp lực : 0.5-1.6 bar
 • Lưu lượng: 1.2 – 1.5m3/H
 • Góc tưới 360o

BB-9011X

Béc thìa 2hình vuông kiểu ren ngoài 17-21

Màu đen

 • Họng phun 6 mm:
 • Bán kính tưới: 6-8 m
 • Áp lực : 0.5-1.6 bar
 • Lưu lượng: 1.3 – 1.6m3/H
 • Góc tưới 360o 

BB-9011XTR

Béc thìa  hình vuông kiểu ren trong 21-27

Màu đen

 • Họng phun 6 mm:
 • Bán kính tưới: 6-8 m
 • Áp lực : 0.5-1.6 bar
 • Lưu lượng: 1.3 – 1.6m3/H
 • Góc tưới 360o