BÉC TƯỚI NHỎ – VUÔNG

 
 
Mã hàng: BB-917Đ8-10
Tên sản phẩm: Béc nhỏ vuông có đuôi 8-10 ly
– Chất liệu : nhựa
– Màu sắc : đen , đỏ , xanh lá
– Kích thước nối : Ren ngoài 17 kèm đuôi 8-10 ly
– Bán kính tưới : 3m – 5 m
– Áp lực tưới : 0,8 – 1,6 bar
– Lưu lượng nước :100 – 200 L/H
– Góc tưới : 360
– Họng phun : 2.5 mm

Mã hàng: BB-917+
Tên sản phẩm: Béc nhỏ vuông có móc tháo rời – ren ngoài 17
– Chất liệu : nhựa
– Màu sắc : đen , đỏ , xanh lá
– Kích thước nối : Ren ngoài 17 
– Bán kính tưới : 3m – 5 m
– Áp lực tưới : 0,8 – 1,6 bar
– Lưu lượng nước :100 – 200 L/H
– Góc tưới : 360
– Họng phun : 2.5 mm

Mã hàng: BB-917Đ+
Tên sản phẩm: Béc Nhỏ Vuông có đuôi 6 ly
– Chất liệu : nhựa
– Màu sắc : đen , đỏ , xanh lá
– Kích thước nối : Ren ngoài 17  + đuôi 6 ly
– Bán kính tưới : 3m – 5 m
– Áp lực tưới : 0,8 – 1,6 bar
– Lưu lượng nước :100 – 200 L/H
– Góc tưới : 360
– Họng phun : 2.5 mm

Mã hàng: BB-917
Tên sản phẩm: Béc Nhỏ Vuông Có Móc
– Chất liệu : nhựa
– Màu sắc : đen , đỏ , xanh lá
– Kích thước nối : Ren ngoài 17 
– Bán kính tưới : 3m – 5 m
– Áp lực tưới : 0,8 – 1,6 bar
– Lưu lượng nước :100 – 200 L/H
– Góc tưới : 360
– Họng phun : 2.5 mm

Mã hàng: BB-917 V
Tên sản phẩm: Béc Nhỏ Vuông Kiểu Thìa
– Chất liệu : nhựa
– Màu sắc : đen , xanh lá
– Kích thước nối : Ren ngoài 17 
– Bán kính tưới : 3m – 5 m
– Áp lực tưới : 0,8 – 1,6 bar
– Lưu lượng nước :100 – 200 L/H
– Góc tưới : 360
– Họng phun : 2.5 mm

Mã hàng: BB-947
Tên sản phẩm: Béc Nhỏ Vuông AVA Có Móc Ren ngoài 17
– Chất liệu : nhựa
– Màu sắc : đen , xanh dương
– Kích thước nối : Ren ngoài 17 
– Bán kính tưới : 4m – 5.5 m
– Áp lực tưới : 0,8 – 1,6 bar
– Lưu lượng nước :150 – 250 L/H
– Góc tưới : 360
– Họng phun : 2.5 mm

Mã hàng: BB-947G
Tên sản phẩm: Béc Nhỏ Vuông AVA Có Móc Ren ngoài 17 Có Cục Xoay Điều chỉnh gốc
– Chất liệu : nhựa
– Màu sắc : đen , xanh dương
– Kích thước nối : Ren ngoài 17 
– Bán kính tưới : 4m – 5.5 m
– Áp lực tưới : 0,8 – 1,6 bar
– Lưu lượng nước :150 – 250 L/H
– Góc tưới : 360
– Họng phun : 2.5 mm

Mã hàng: BB-917 Đ10

Tên sản phẩm: Béc Nhỏ Vuông Có đuôi 10 ly
– Chất liệu : nhựa
– Màu sắc : đen , xanh dương, xanh lá
– Kích thước nối : Đuôi 10 ly
– Bán kính tưới : 4m – 5 m
– Áp lực tưới : 0,8 – 1,6 bar
– Lưu lượng nước :100 – 200 L/H
– Góc tưới : 360

– Họng phun : 2.5 mm

Mã hàng: BB-917 (16-21)
Tên sản phẩm: Béc Nhỏ Vuông nối không ren 16-21
– Chất liệu : nhựa
– Màu sắc : xám , xanh dương, xanh lá
– Kích thước nối : Nối không ren 16-21
– Bán kính tưới : 4m – 5 m
– Áp lực tưới : 0,8 – 1,6 bar
– Lưu lượng nước :100 – 200 L/H
– Góc tưới : 360
– Họng phun : 2.5 mm

Mã hàng: BB-917 Z
Tên sản phẩm: Béc Nhỏ Vuông đuôi 6 ly có gờ
– Chất liệu : nhựa
– Màu sắc : xám , xanh dương, xanh lá, trắng
– Kích thước nối : ren ngoài 17  kèm đuôi 6 ly có gờ xoáy trôn ốc
– Bán kính tưới : 4m – 5 m
– Áp lực tưới : 0,8 – 1,6 bar
– Lưu lượng nước :100 – 200 L/H
– Góc tưới : 360
– Họng phun : 2.5 mm

Mã hàng: BB-907
Tên sản phẩm: Béc Nhỏ Vuông Có Móc Ren ngoài 17
– Chất liệu : nhựa + inox
– Màu sắc : xám
– Kích thước nối : Ren ngoài 17 
– Bán kính tưới : 3m – 5 m
– Áp lực tưới : 0,8 – 1,6 bar
– Lưu lượng nước :100 – 200 L/H
– Góc tưới : 360
– Họng phun : 2.5 mm

Mã hàng: BB-907 Đ
Tên sản phẩm: Béc Nhỏ Vuông Có Móc đuôi 6 ly
– Chất liệu : nhựa + inox
– Màu sắc : xám
– Kích thước nối : Ren ngoài 17 kèm đuôi 6 ly
– Bán kính tưới : 3m – 5 m
– Áp lực tưới : 0,8 – 1,6 bar
– Lưu lượng nước :100 – 200 L/H
– Góc tưới : 360
– Họng phun : 2.5 mm