BÉC PHUN CÁNH ĐẬP

BB-922

Béc cánh đập chuồn chuồn 2 tia kiểu Taiwan

Màu đen + vàng
Bán kính tưới: 6-10m
Áp lực nuớc 0,6-2 bar
Lưu lượng: 0,5-1,3m3/giờ
Góc tưới 360o

 

 

 

BB-933

Béc cánh đập chuồn chuồn 2 tia 

Màu đen + xanh dương
Bán kính tưới: 6-10m
Áp lực nuớc 0,6-2 bar
Lưu lượng: 0,5-1,3m3/giờ
Góc tưới 360o

 

 

 

BB-389

Béc cánh đập chuồn chuồn 2 tia kiểu Taiwan

Màu đen + vàng
Bán kính tưới: 6-10m
Áp lực nuớc 0,6-2 bar
Lưu lượng: 0,5-1,3m3/giờ
Góc tưới 360o

 

 

 

BB-908

Béc cánh đập nhỏ 2 tia kiểu Malaysia ren ngoài 21-27

Màu đen + xanh dương 

Bán kính tưới: 6-14m 

Áp lực tưới 0,6 – 2,2 bar

Lưu lượng nước: 0,6 – 1,4 m3 / h

Góc tưới 360o

 

 

 

 

BB-323

Béc cánh đập nhỏ 2 tia kiểu Malaysia ren ngoài 21-27

Màu đen + xanh lá
Bán kính tưới: 6-14m 
Áp lực tưới 0,6 – 2,2 bar
Lưu lượng nước: 0,6 – 1,4 m3 / h
Góc tưới 360o

 

 

 

 

 

 

ZY-1

Béc nhôm cánh đập trung 2 tia kiểu ren ngoài 27

Chất liệu: Hợp kim nhôm, đồng 
Ren ngoài phi 27mm 
Bán kính tưới 10m – 16m
Áp lực tưới  2-5 bar
Lưu lượng nước: 0.7-3 m³/h
Góc tưới 360˚

 

 

 

B-998 THÁI

Béc cánh đập nhỏ 2 tia kiểu THÁI LAN  ren ngoài 21-27

Màu đen + xanh lá

Bán kính tưới: 8-15m 

Áp lực tưới 1-2 bar

Lưu lượng nước: 0,6 – 1,4 m3 / h

Góc tưới 360o

 

 

 

 

 

 

B-998 

Béc cánh đập nhỏ 2 tia kiểu THÁI LAN  ren ngoài 21-27

Màu đen + xanh dương

Bán kính tưới: 8-15m 

Áp lực tưới 1-2 bar

Lưu lượng nước: 0,6 – 1,4 m3 / h

Góc tưới 360o

 

 

 

BB-905

Béc cánh đập lớn  2 tia ren trong 34

Màu đen + xanh dương
Bán kính tưới: 11-18m
Áp lực tưới 2-4 bar
Lưu lượng nước: 0,8 – 1,6 m3 / h
Góc tưới 360o

 

 

 

 

 

BB-905 Super

Béc cánh đập lớn  2 tia ren trong 34

Màu đen + xanh lá
Bán kính tưới: 11-18m
Áp lực tưới 2-4 bar
Lưu lượng nước: 0,8 – 1,6 m3 / h
Góc tưới 360o