THÂN BÉC TRỒI ẨN -POPUP- VÒI TƯỚI TAY CẦM

TA-30

THÂN BÉC TRỒI ẨN 30 CM REN NGOÀI  21

MÔ TẢ: THÂN BÉC 40 CM - TRỒI LÊN 30 CM
HỌNG PHUN ĐIỀU CHỈNH GÓC TỪ 0-360o

THÔNG SỐ KỶ THUẬT:

 • THÂN VÒI TRỒI LÊN THỤT XUỐNG TỰ ĐỘNG
 • ÁP SUẤT : 0.7 – 4 BAR
 • BÁN KÍNH: 3 – 4.5 M
 • LƯU LƯỢNG: 1 – 7 Lít / phút
 • GÓC CHỈNH: 0-360o

TA-30 R

THÂN BÉC TRỒI ẨN 30 CM 2 ĐẦU REN NGOÀI 21

MÔ TẢ: THÂN BÉC 40 CM - TRỒI LÊN 30 CM
HỌNG PHUN ĐIỀU CHỈNH GÓC TỪ 0-360o

THÔNG SỐ KỶ THUẬT:

 • THÂN VÒI TRỒI LÊN THỤT XUỐNG TỰ ĐỘNG
 • ÁP SUẤT : 0.7 – 4 BAR
 • BÁN KÍNH: 3 – 4.5 M
 • LƯU LƯỢNG: 1 – 7 Lít / phút
 • GÓC CHỈNH: 0-360o

TA-20 R

THÂN BÉC TRỒI ẨN 20 CM 2 ĐẦU REN NGOÀI 21 

MÔ TẢ: THÂN BÉC 30 CM - TRỒI LÊN 20 CM
HỌNG PHUN ĐIỀU CHỈNH GÓC TỪ 0-360o

THÔNG SỐ KỶ THUẬT:

 • THÂN VÒI TRỒI LÊN THỤT XUỐNG TỰ ĐỘNG
 • ÁP SUẤT : 0.7 – 4 BAR
 • BÁN KÍNH: 3 – 4.5 M
 • LƯU LƯỢNG: 1 – 7 Lít / phút
 • GÓC CHỈNH: 0-360o

TA-20 

THÂN BÉC TRỒI ẨN 20 CM REN NGOÀI 21 

MÔ TẢ: THÂN BÉC 30 CM - TRỒI LÊN 20 CM
HỌNG PHUN ĐIỀU CHỈNH GÓC TỪ 0-360o

THÔNG SỐ KỶ THUẬT:

 • THÂN VÒI TRỒI LÊN THỤT XUỐNG TỰ ĐỘNG
 • ÁP SUẤT : 0.7 – 4 BAR
 • BÁN KÍNH: 3 – 4.5 M
 • LƯU LƯỢNG: 1 – 7 Lít / phút
 • GÓC CHỈNH: 0-360o

TA-10 

THÂN BÉC TRỒI ẨN 10 CM REN TRONG 21

MÔ TẢ: THÂN BÉC 20 CM - TRỒI LÊN 10 CM
HỌNG PHUN ĐIỀU CHỈNH GÓC TỪ 0-360o

THÔNG SỐ KỶ THUẬT:

 • THÂN VÒI TRỒI LÊN THỤT XUỐNG TỰ ĐỘNG
 • ÁP SUẤT : 0.7 – 4 BAR
 • BÁN KÍNH: 3 – 4.5 M
 • LƯU LƯỢNG: 1 – 7 Lít / phút
 • GÓC CHỈNH: 0-360o